EpeDoet!voor en over vrijwilligerswerk in de gemeente Epe

Organisaties

Informatie over vrijwilligers

Informatie voor organisaties en verenigingen

EpeDoet! is er ook voor organisaties, verenigingen en evenementen. Zo kun je via de vacaturebank van EpeDoet! je vrijwilligersvacatures onder de aandacht brengen. Hier lees je hoe je een vacature kan plaatsen. Alle vacatures plaatsen we ook op onze sociale kanalen. Daarnaast kun je bij EpeDoet! terecht voor vragen over vrijwilligerswerk. Je vindt ook algemene informatie over vrijwilligerswerk voor organisaties op deze pagina.

Tips!

Vanuit EpeDoet! geven we je graag tips over verschillende onderwerpen. Hieronder vind je tips over het schrijven van jouw vrijwilligersvacature, het maken van foto’s hiervoor en voor het maken van een vrijwilligersbeleid. Heb je vragen over deze of andere onderwerpen? Neem gerust contact met ons op!

Vrijwilligerswaardering

Vrijwilligers zijn onmisbaar en de waardering van vrijwilligers is van groot belang. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Je kunt als organisatie of vereniging zelf bepalen hoe je je vrijwilligers wilt waarderen. Een goed tip is om altijd mondeling je waardering uit te spreken door vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Daarnaast kun je bijvoorbeeld een verjaardagskaart sturen, een vrijwilliger van de maand uitroepen of een cadeautje of uitje aanbieden.

Vrijwilligersacademie

Een andere manier om vrijwilligers te waarderen is door vrijwilligers de kans te geven om zichzelf verder te ontwikkelen. Dit kun je zelf organiseren, maar vrijwilligers kunnen ook (gratis) deelnemen aan de workshops van de Vrijwilligersacademie.

Vrijwilligersprijzen gemeente Epe

Denk als organisatie er ook eens aan om een vrijwilliger op te geven voor de prijs ‘Vrijwilligersprijs’. Jaarlijks worden in gemeente Epe vrijwilligersprijzen uitgereikt. De vrijwilliger van het jaar voor een individuele vrijwilliger en de Jo post prijs voor een groep vrijwilligers. Welke vrijwilliger wil jij in het zonnetje zetten?

Wil je een vrijwilliger aanmelden?
Ken je iemand die deze ‘Vrijwilligersprijs’ verdient? Meld hem of haar hier aan voor deze prijs.

Wie kunnen meedoen?
Vrijwilligerswerk is van alle leeftijden. We roepen op om juist ook onze jonge Epese vrijwilligers aan te melden voor deze prijs!

Wat is de procedure?
Acht keer per jaar wordt er een vrijwilliger gekozen als ‘vrijwilliger van de maand’. Deze wordt geïnterviewd en in het zonnetje gezet. In de krant, op de gemeentepagina, leest u meer over de inzet van deze vrijwilliger. Deze acht vrijwilligers zijn genomineerd voor de vrijwilligersprijs en maken allemaal kans om vrijwilliger van het jaar te worden. Uit de acht genomineerden kiest de jury een top drie die in aanmerking komen voor de ‘Vrijwilligersprijs’. De top drie wordt bekendgemaakt omstreeks 7 december 2023 (de dag van de vrijwilliger). De ‘Vrijwilligersprijs’ wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis en is bedoeld als blijk van waardering voor hun onmisbare inzet.

Vergoedingen

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten vergoedingen: een onkostenvergoeding of vrijwilligersvergoeding. Bij een onkostenvergoeding worden daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. Denk hierbij aan reiskosten, papier of inktpatronen. Een vrijwilligersvergoeding is een vast bedrag per uur of dagdeel. Dit staat los van de werkelijk gemaakte kosten. Aan deze vergoeding zitten verschillende regels gebonden.

Vrijwilligersvergoeding (per 01-01-2024):

Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.

Wetten en regels

Ook voor vrijwilligerswerk gelden verschillende wetten en regels. Hieronder worden er een aantal kort benoemd.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is vanaf 1 juli 2021 van kracht. Deze wet is er om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. In de wet staan regels over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Met deze wet wil de overheid wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities voorkomen.

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen hieraan voldoen. Via de website van WBTR vind je informatie over deze wet. Daarnaast vind je er ook een stappenplan. Dit stappenplan helpt je langs alle eisen van deze nieuwe wet en helpt je om hieraan te voldoen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle organisatie die persoonsgegevens verzamelen en bewaren om de privacy te bewaken. Hierin staan regels waaraan organisaties zich moeten houden. Als organisatie krijg je meer verantwoordelijkheden en moet je kunnen aantonen dat je je aan deze wet houdt. 

De AVG gaat over persoonsgegevens. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Denk aan: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Daarnaast heb je ook bijzondere persoonsgegevens. Deze zijn extra beschermd, bijvoorbeeld: ras, godsdienst of gezondheid. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij er sprake is van wettelijke uitzondering. Zoals een getekende overeenkomst.

Op de website van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) staat een stappenplan hoe je als vrijwilligersorganisatie AVG-bestendig wordt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je ook veel informatie over de AVG.

In veilige handen

Sociale veiligheid (het voorkomen van ongewenst gedrag) is erg belangrijk bij een organisatie of vereniging. Je wilt er als organisatie of vereniging alles aan doen om ongewenst gedrag en onveilige situaties te voorkomen. Op de website ‘In veilige handen’ lees je wat je kan doen om het te voorkomen en wat je kunt doen als het toch gebeurd.

Verklaring Omtrent Gedrag

Vanuit de NOV is er de ‘regeling gratis VOG voor vrijwilligers’. Een regeling waarbij organisaties en verenigingen een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen voor hun vrijwilligers. De gratis regeling is voor (niet-commerciële) organisaties waar vrijwilligers in aanraking komen met kwetsbare personen, zoals kinderen, mensen met een beperking etc. Lees meer over deze regeling en de aanmeldprocedure op de website Regeling gratis VOG.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Epe heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Epe of bij een organisatie uit de gemeente Epe. Deze vrijwilligers zijn daarmee automatisch verzekerd. Uitzondering zijn vrijwilligers bij de brandweer of politie.

Wanneer je schade hebt als vrijwilliger kun je dit door middel van een schadeformulier indienen. Meer informatie over deze verzekering vind je op de website van de gemeente Epe.

Arbeidsomstandigheden

In Nederland kennen we de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Deze wet is alleen op vrijwilligers van toepassing als er ernstige risico’s zijn. Denk hierbij aan werken met gevaarlijke stoffen of op grote hoogte. In deze gevallen zijn de Arbo voorschriften wel van toepassing. Vrijwilligersorganisaties zijn altijd, op basis van hun zorgplicht, verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun vrijwilligers.

Jongeren en vrijwilligerswerk

Voor jongeren onder de 18 jaar gelden dezelfde regels bij vrijwilligerswerk als bij betaald werk. Vrijwilligers onder de 18 jaar behoren tot de kwetsbare groepen in de ARBO wetgeving en zijn niet uitgezonderd van de arbeidsomstandighedenwet en arbeidstijdenwet. Kinderen tot 16 jaar mogen in principe geen vrijwilligerswerk doen.

Meer hierover lees je op het Platform Vrijwilliger Inzet