Workshop: Meer vrijwilligers in korte tijd

Onlangs is er onze gemeente voor verenigingen de introductiebijeenkomst ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ georganiseerd. Enkele verenigingen hebben aangegeven hier een vervolg aan te willen geven en met de aanpak aan de slag te willen gaan.

Daarom organiseren we op 29 november van 19.30 – 21.30 uur een eerste (online) vervolgbijeenkomst. Verenigingen zijn alsnog welkom om aan te sluiten.

Met de succesmethode Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) wordt de (sport)vereniging in 3 workshops geholpen met het werven van vrijwilligers. Naast nieuwe vrijwilligers levert de cursus ook kennis op over de eigen leden en tips en tools om vrijwilligers te behouden. De methode is zeer succesvol. Gemiddeld blijkt meer dan 80% van de leden van sportverenigingen bereid tot vrijwilligerswerk!

Meer informatie interventie MVIKT: https://www.movisie.nl/interventie/meer-vrijwilligers-kortere-tijd

Als vereniging nog aanmelden voor de (online) bijeenkomst op 29 november? Dat kan! Geef je op via buurtsportcoach Vincent, v.rotman@koppelswoe.nl