Workshop: herkennen en omgaan met LVB

Op donderdag 3 februari wordt de workshop herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking georganiseerd. Een training voor toegangsmedewerkers en vrijwilligers.

Vorige jaar waren er bijna 100.000 meldingen van personen met verward gedrag. Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar veel vaker leidt een niet-zichtbare beperking zoals een licht verstandelijke beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Een tijdige herkenning hiervan en weten daarmee om te gaan, kan escalatie van ‘verwarde situaties’ voorkomen. Bij een combinatie van een niet-zichtbare beperking met verward gedrag is het goed te weten hoe te handelen om een gepaste benadering, zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

De workshop

De workshop richt zich op het herkennen en erkennen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt.

In de workshop krijg je herkenningspunten, inzicht in denkwijze en begrip, concrete handvatten hoe je hiermee het beste om kan gaan en omslag in denken van beperkingen naar mogelijkheden.

Algemene informatie

Aanmelden

Aanmelden voor deze workshops kan via Heleen Hartkamp, beleidsontwikkelaar WMO bij gemeente Epe. Aanmelden kan tot 24 januari door een mail te sturen naar heleen.hartkamp@epe.nl