Week van het vragen

Nationaal jaar Vrijwillige Inzet
2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Een jaar om meer mensen te betrekken. Want vrijwilligerswerk doen geeft voldoening en brengt je in contact met mensen die je anders nooit had ontmoet. Dit gebeurd onder het motto ‘Mensen maken Nederland’.

Er zijn drie campagneweken en van 18 t/m 24 januari is de Week van het Vragen de eerste campagneweek. Een week om mensen bewust te maken dat vrijwilligerswerk op heel veel plekken kan bijdragen en dat er nog veel meer mensen nodig zijn om hieraan bij te dragen.

Week van het Vragen
De Week van het Vragen is de week om met elkaar in gesprek te gaan. In gesprek over vrijwilligerswerk en de waarde van vrijwilligerswerk. Dit voor de samenleving, een ander en voor jezelf. We nodigen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties uit om hierover in gesprek te gaan met mensen. Want wat is deze meerwaarde?

Toolkit
Om dit gesprek te voeren is door het Platform Vrijwilliger Inzet een toolkit ontwikkeld. Hierin vind je diverse ideeën en praktische tips om deze gesprekken te voeren. Hier vind je de toolkit.

Ga jij in gesprek?