Trots op onze vrijwilligers

Wethouder Jan Aalbers:
“Trots op onze vrijwilligers”

Wethouder Jan Aalbers is oud-burgemeester Leo Eland opgevolgd als juryvoorzitter van de Vrijwilligers- en de Jo Postprijs. Hij benadrukt dat vrijwilligers naar analogie van het Duitse Ehrenamt “erewerk” verrichten. “Eervolle inzet dus, waar ook de gemeente Epe graag alle eer aan wil geven: het is een fundament voor de samenleving”.

Aalbers was vanuit zijn portefeuille al een aantal jaren bij de uitreiking van de Vrijwilligersprijs betrokken. Dit keer moest dat op een alternatieve wijze gebeuren als gevolg van het coronavirus. Normaal krijgen de vrijwilligers een podium tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe.

Belangeloos

Aalbers: “Ik heb via beeldbellen en deels ook de telefoon de drie winnaars de felicitaties overgebracht.  Vlak daarvoor ontvingen ze thuis het aandenken voor de vrijwilligersprijs en de bloemen. De interviews met de genomineerden op de gemeentepagina vestigen de aandacht op al die mensen die zich belangeloos voor de gemeenschap inzetten. Het is voor anderen wellicht aan aanleiding om ook mee te doen. Je merkt bij de uitreiking dat mensen zich vereerd voelen. Ze zijn voor even wereldberoemd in de gemeente Epe, maar daar gaat het ze niet om. Voor velen is het doen van vrijwilligerswerk iets vanzelfsprekends, iets wat er bij hoort.”

Nieuwe vrijwilligers

De wethouder staat vervolgens stil bij de verschuiving die zich voordoet in het vrijwilligerswerk. “De traditionele vrijwilliger is iemand die zich heel lang voor een vereniging, organisatie of instantie inzet. Dat verschuift naar vrijwilligers die zich liever voor kortere tijd inzetten voor een bepaald project. Hij of zij wil daarna de vrijheid hebben om te switchen naar een andere taak. Het ligt in het verlengde van de individualisering. Dat betekent dat we voor de vrijwilligersprijs ook deze groep horen te betrekken, zij zijn net zo waardevol en zouden ook in aanmerking moeten kunnen komen voor de onderscheiding.”

Vier dorpen

De kersverse voorzitter staat verder achter de wijze waarop zich nu de jurering voltrekt. “Het is goed dat de jury bestaat uit vertegenwoordigers van onze vier dorpen. Dat resulteert in een goede spreiding. Het maakt daarbij niet uit of de Vrijwilliger van het Jaar drie keer achtereen uit een bepaald dorp komt. Datgene wat iemand doet voor de maatschappij is bepalend.”

Dag van de Vrijwilliger

De Jo Postprijs voor een vereniging of organisatie die zich onderscheidt is in 2020 niet uitgereikt. Dat gebeurt jaarlijks op of omstreeks 7 december, de Dag van de Vrijwilliger. De kandidaten worden genomineerd door de acht kandidaten voor de vrijwilligersprijs. Die voordracht vindt plaats tijdens een bijeenkomst met de jury. Corona stond deze bijeenkomst in de weg. Aalbers oppert de mogelijkheid om de acht nominaties van 2020 toe te voegen aan de nieuwe nominaties voor 2021. Met daarbij de wens dat in 2021 de interviews, jury-bijeenkomsten en de feestelijke uitreiking weer in fysieke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden.

Behelpen
Vergaderen via internet mist iets, zo leert zijn ervaring met bijvoorbeeld de raads- en commissievergaderingen. “Je kunt niet in de ogen kijken, minder goed stemming aanvoelen. Het digitaal de hand opsteken om een vraag te stellen of anderzijds te reageren en het gepiep en gekraak op de lijn is toch maar behelpen.”