Rikie van Duuren genomineerd als vrijwilliger van het jaar

Dit is het tweede interview in de serie Vrijwilliger van de Maand. Een initiatief dat de 22ste jaargang is ingegaan. Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente wordt bekend gemaakt wie door de jury als Vrijwilliger van het Jaar is gekozen.

Rikie is meervoudig inzetbaar

VAASSEN – Rikie van Duuren constateerde had naast een drukke baan en het werk in de huishouding behoefte om haar leven meer inhoud te geven. “Dat kreeg ik van huis uit mee en ik heb daar vervolg aan gegeven. Ik kom van de boerderij, zoals dat heet. Bij mijn ouders was het heel normaal dat mensen die bestellingen ophaalden een hapje mee aten. En voor bezoek maakten ze veel tijd. Vriendinnetjes logeerden maar wat graag bij ons.”

Dat mag je wel zeggen. Inmiddels maakt ze zich als vrijwilligster op diverse fronten verdienstelijk voor de gemeenschap. In eerste instantie voor de Buurtraad Geerstraat. “Ik heb daar diverse klussen gedaan, vooral voor de Ouderensoos waar we met een drietal twintig jaar aan hebben getrokken. Naast spelletjesmiddagen regelden we sprekers die over diverse onderwerpen hun zegje deden.”

Vakantieweek

Veeljarig is ze verbonden aan de vakantieweek die de gezamenlijke kerken uit Epe en Vaassen organiseren. Eerst in het Roosevelthuis en sinds enige tijd in het nieuwe Hydepark. “We kunnen zo mensen die minder mobiel zijn een mooie week bezorgen. Voor een aantal van hen is het hun eerste vakantie. Met 28 vrijwilligers kunnen we 40 inwoners van de gemeente Epe een week laten bijtanken.” Rikie geniet er met volle teugen van en dat begint al bij de voorbereidingen.

In het streek museum Hagedoorns Plaatse helpt ze ook een handje mee. Dat geldt eveneens voor het meewerken aan bloemschikken en wandelen als ze daar door deze of gene organisatie om wordt gevraagd.

Voedselbank

De meeste tijd stopt ze in de Voedselbank Epe-Heerde. Daar is ze een groot deel van de week bij betrokken als katalysator van een hechte groep die volledig op elkaar is ingespeeld. Rikie is daarin de rechterhand van Thea en Rob van Amersfoort. “Het afgelopen jaar was bijzonder hectisch. Van 47 cliënten groeide het naar 83, dus bijna een verdubbeling.

Dat had alles te maken met sterk gestegen (energie)kosten en de komst van Oekraïners.

Doordat iedereen een tandje bij zette en met de hulp van supers en andere sponsoren hebben we niemand hoeven teleurstellen. Hier is sprake van een gunfactor.

We hebben een uitruil met Apeldoorn en wat over is gaat haar het Leger des Heilas. Je levert op die manier een bijdrage aan het voorkomen van voedselverspilling.”

Rikie is al met al tegen de twintig uur per week voor de samenleving in touw. “Ik heb een passie voor beeldhouwen, maar zet dat nog graag even in de ijskast om zolang de gezondheid het toelaat vrijwilligerswerk te verrichten. Dat geeft me heel veel energie.’

Foto en tekst: Dick van der Veen