Rene Blok genomineerd

Dit is de eerste bijdrage in de serie Vrijwilliger van de Maand. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe wordt de Vrijwilliger van het Jaar bekend gemaakt.

Rene Blok volhardt in strijd tegen zwerfafval

Epenaar Rene Blok voert als onze Vrijwilliger van de Maand een durend gevecht tegen zwerfafval in zijn gemeente. Twaalf jaar geleden was het indirect zijn hond Apollo die, om in de beeldspraak te blijven, dit initiatief lanceerde. De hond beet zich vast in blikjes die overal in de omgeving van Dijkhuizen voor het oprapen lagen.

“Het maakte iets wakker wat in mij sluimerde”, zegt de man, die nu vanuit Het Vlinderhuis, gesteund door circa vijftig vrijwilligers de handen uitsteekt om zijn omgeving schoon te houden. “Naar vermogen, want we hebben te maken met 280 kilometer aan wegen en dan gooien mensen de troep ook nog in de bermen aan beide kanten van zich af.

Ik prijs me gelukkig dat er een omslag in het denken plaats vindt. Het grootste probleem is dat het een probleem van niemand is. Mensen gooien het van zich af en zadelen er de eigenaar van de grond, waar het terecht komt, er mee op. Het opruimen ervan kost in ons land 600 miljoen euro op jaarbasis.”

Wat heb je in die 12 jaar kunnen doen?

“Proberen mensen bewust te maken van de schade die aan de natuur wordt toegebracht. Het geven van lezingen op basisscholen. Het heeft geen zin om te mikken op mensen van 21 jaar en ouder die vastgeroest zitten in een patroon. Dankzij de gemeente Epe hebben we op enig moment de beschikking gekregen over dit pand in de wijk Vegtelarij. De gemeente steekt het geld dat ze van de centrale overheid ontvangt voor de bestrijding van zwerfafval in het verstrekken van materialen en het mogelijk maken van acties. Dat zijn bijvoorbeeld knijpers om voorwerpen mee op te pakken. Kinderen maken plastic vlinders, samengebald in een kunstwerk.

Hierin zit een stuk symboliek. Als we door blijven gaan met het vervuilen hebben we straks geen vlinders meer. Het plastic verdwijnt in het oppervlaktewater, gaat van sloot via rivier naar de zee en leidt daar tot plastic soep. We shredderen de doppen van flessen en daarvan maakt de schooljeugd dan weer de plastic vlinders.”

Jullie houden twee keer per jaar een gemeentelijke opruimactie?

“Dat klopt. De eerstvolgende is 23 maart. Iedereen die wil kan daaraan meehelpen. Tijdens een actie halen we al snel 2.000 kilo aan spullen op. Vrijwilligers nemen buiten die actie om ook bepaalde wijken voor hun rekening. Dat geeft me de moed op door te gaan. Vorig jaar had ik een dip en wilde er met vele tienduizenden mondkapjes op de gekste plaatsen mee stoppen. Ik was even moedeloos. Je zag overal mensen die blikjes opraapten om er statiegeld mee te verdienen. De rest lieten ze liggen. Dat kleine beetje inkomsten werd ons zo ook nog ontnomen. Maar mensen zoals ik hebben contacten met gelijkgestemden in het hele land en we slepen elkaar er door.

Och, ik krijg regelmatig te horen dat ik gek ben om dit allemaal te doen. Ik krijg ook complimenten waar bij wijze van spreken de zolder mee vol ligt. Je ziet ook dat beleidsbepalers bij een actie even hun gezicht laten zien, een flesje oprapen voor de foto en er dan als een haas vandoor gaan. Ik ben blij dat de portefeuillehouder in deze gemeente volledig achter ons staat.”

Wie aan de voorjaarsactie mee wil doen kan informatie vinden via de site https://hetvlinderhuisepe.nl/nieuws

Foto en tekst: Dick van der Veen