Landelijke opschoondag

Landelijke opschoondag 23 maart

Op 23 maart gaat het Vlinderhuis Epe tijdens de Landelijke Opschoondag aan de slag met het opruimen van zwerfvuil in de verschillende dorpskernen binnen de gemeente Epe. Met ongeveer 150 betrokken bewoners gaan zij zakken vol rotzooi uit buurten, langs de weg of in het dorp opruimen. Help jij mee? Je kunt alleen of met een groepje meedoen. Dit hoeft natuurlijk niet georganiseerd, maar bijvoorbeeld de eigen straat of buurt.  Zo wordt de gemeente Epe weer stukken schoner.

Er komt in elke dorpskern één of meerdere startpunten. Het Vlinderhuis Epe geeft je op die dag een knijper, vuilniszak en een hesje zodat je veilig op pad kunt.

Aanmelden en startpunten

Epe Zuid en Zuuk
Aanmelden: info@hetvlinderhuisepe.nl
06 53 96 52 61
Verzamelen bij ‘Het Vlinderhuis’
Leenhofweg 25, Epe
Koffie klaar om 9.30 uur, 10.00 uur starten

Epe Hoge Weerd
Aanmelden: m-weijenberg@kpnmail.nl
06 41 61 81 70
Verzamelen bij “PWA sporthal’
Sportlaan 1, Epe
Koffie klaar om 10.00 uur, 10.30 starten

Wissel-Tongeren
Aanmelden: 06 27 11 31 47
Verzamelen bij Janny Bolink
Waayenbergweg 1, Wissel
Koffie klaar om 9.30 uur, starten 10.00 uur

Tongeren-Soerelseweg en Elburgerweg
Eigen buurtapp Bosgroep Berkenlaan, Epe

Vaassen centrum
Aanmelden: anneke.filmer@gmail.com
06 22 81 80 82
koffie klaar om 9.30 uur
Verzamelen bij Marktplein naar de Dorpskerk

Vaassen Triton
Aanmelden: m.blokland@niki06 28 78 70 49
Huis van de Buurt Triton
Jasmijnstraat 36, Vaassen
Koffie klaar 9.30 uur, starten 10.00

Vaassen Geerstraatbuurt
Aanmelden: Buurtapp Geerstraatbuurt
Buurtraad Geerstraat
Oude Sluisweg 14a, Vaassen
Koffie klaar 9.00 uur, starten 9.30 uur

Oene
Aanmelden: schoonoene@gmail.com
Verzamelen bij Kulturhus
Dorpsstaat 14-16, Oene
Koffie klaar 9.30, 10.00 starten

Emst
Aanmelden via emstschoon@gmail.com
Verzamelen bij de Hezebrink
Ds. van Rhijnstraat 69, Emst
Koffie klaar 9.15 uur, 9.30 starten