EpeVertelt! Miny Huis in ’t Veld: “Ik ben er om te luisteren”

EpeVertelt! is een rubriek waarbij EpeDoet! mensen uitnodigt om te vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij doen. Deze keer gingen we in gesprek met Miny Huis in ’t Veld. Ze werkt al 38 jaar bij De Zonnebloem.

Miny is 75 jaar en woont al haar hele leven in Epe. Ze is 52 jaar getrouwd. Samen hebben ze 3 kinderen. Via via is Miny ooit in contact gekomen met De Zonnebloem. Ze werd eerst vrijwilliger en is vervolgens gevraagd voor een bestuursfunctie als secretaresse. Miny vertelt: “Ik werkte notulen van vergaderingen uit op de typemachine en bracht deze op de fiets bij iedereen langs.” Ze had contact met het nationaal bureau over vrijwilligers die nieuw startten of stopten. “Daarnaast organiseerden we activiteiten zoals een boottocht. Daarvoor maakte ik dan een deelnemerslijst,” aldus Miny.

“Ik ben er om te luisteren”

Na een bestuursfunctie van 14 jaar is Miny daar uiteindelijk gestopt. In die tijd ging ze ook al bij mensen op bezoek. Dat is Miny blijven doen. “Er zijn veel vrijwilligers die na een bestuursfunctie actief blijven bij De Zonnebloem. Ik ben geen uitzondering” lacht ze. In de corona-tijd kwam het bezoekwerk even stil te liggen. Miny had toen telefonisch contact met mensen. Nu mag ze weer “Heel fijn, het bezoekwerk geeft mij een goed gevoel. Ik ben daar om te luisteren,” zegt Miny.

Het bezoek-werk is heel flexibel. Miny: “Ik plan de bezoeken zelf. Eigenlijk zoals het me uitkomt. Daarnaast zijn er standaard-momenten zoals Pasen en Kerst waarbij ik namens De Zonnebloem een attentie langsbreng.” Ook als er activiteiten worden georganiseerd door De Zonnebloem neemt Miny contact met hen op om ze hierover te informeren. Op dit moment gaat Miny nog bij vier mensen op bezoek. Bij twee daarvan komt ze al dertig jaar. “Bij hen is het meer dan een ‘Zonnebloemcontact’ geworden. Dit is echt vriendschap.”

Wat maakt het bijzonder?

Al 38 jaar vrijwilligerswerk bij De Zonnebloem; dat is een hele tijd. Miny vertelt ons wat daar na al die jaren nog altijd zo leuk aan is. “Het sociale karakter. Je geeft iets maar je krijgt er ook iets voor terug. Het is meeleven. Contact met de ander geeft een goed gevoel.”

Secretaris

Het is alweer meerdere jaren geleden dat Miny actief was als secretaresse bij De Zonnebloem. Op dit moment is de Zonnebloem op zoek naar een nieuwe secretaris. In deze rol maakt je notulen, je hebt contact met het nationaal bureau over vrijwilligers, je hebt regionaal contact en regelt het papierwerk voor activiteiten.

We vroegen Miny wat het werk als secretaris bij De Zonnebloem nou juist bijzonder maakt. “Naast het werk als secretaris heb je contact met veel anderen. Zo krijg je echt feeling met het werk wat De Zonnebloem allemaal doet. Je ziet echt waar je het voor doet,” zegt Miny. De Zonnebloem is momenteel op zoek een nieuwe secretaris. Is dat iets voor jou? Meer informatie is te verkrijgen via EpeDoet!