Meer Vrijwilligers in Korte Tijd

Inspiratiesessie: meer vrijwilligers in korte tijd

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving. Het werven van voldoende vrijwilligers blijft voor veel verenigingen echter een grote uitdaging. Hoe zorg je als vereniging voor voldoende vrijwilligers, hoe vind je de mensen met de juiste achtergrond en weet je meer vrijwilligers te binden aan de vereniging? 

Op woensdagavond 23 juni van 19.30 – 21.00 uur wordt vanuit het Lokaal Sportakkoord de inspiratiesessie Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd aangeboden. Deze workshop is een online workshop waar wordt ingegaan op de vrijwilligers binnen de vereniging en de stappen om te komen tot meer vrijwilligers in kortere tijd.

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd
De gestructureerde aanpak van Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd is de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken. Gemiddeld blijkt meer dan 80% van de leden van (sport)verenigingen bereid tot vrijwilligerswerk. Hoe is dat gerealiseerd? Door het doorlopen van een aantal stappen op jouw vereniging krijg je een beter inzicht wie de vrijwilligers van de vereniging zijn, welke vrijwilligers mogelijk overbelast zijn, welke taken zij allemaal vervullen en welke taken onvervuld blijven en wie daarvoor geschikt is. Naast het werven van vrijwilligers besteden we in de workshops aandacht aan het behouden van vrijwilligers én het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid. 

Om jullie te informeren over de vrijwilligerswerkzaamheden, de te nemen stappen en de wijze waarop je vrijwilligerswerk weg zet binnen jouw vereniging organiseren wij in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie een inspiratiesessie ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’. In maximaal 1.5 uur nemen wij jullie mee hoe je op structurele wijze meer vrijwilligers aan uw vereniging kunt binden. Als je interesse hebt voor het volgen van de gehele cursus, waar je begeleid wordt in de te nemen stappen, kan je dit kenbaar maken na afloop van de sessie.

Kijk voor meer informatie over de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd op: https://www.geldersesportfederatie.nl/projecten/mvkt/

Aanmelden
Wil je deelnemen aan deze online inspiratiesessie? Meld je dan voor 21 juni aan bij Heel Epe Beweegt, via v.rotman@koppelswoe.nl. Geef bij opgave door van welke vereniging je bent, met hoeveel personen van je vereniging je aansluit (+ voor- en achternaam + emailadres van elke persoon). Enkele dagen voor de sessie krijgen jullie de link voor de bijeenkomst toegestuurd.

Vragen?

Voor vragen over het Lokaal Sport Akkoord kun je terecht bij Larisa Brinkhoff van Heel Epe Beweegt, l.brinkhoff@koppelswoe.nl.