Jo Post prijs voor Shop4Nop

Jo Postprijs voor Ruilwinkel Shop4Nop

EPE – De Jo Postprijs 2021 is door wethouder Jan Aalbers uitgereikt aan de vrijwilligers van Ruilwinkel Shop4Nop. In deze winkel krijgen kleding, boeken en spelletjes een tweede kans. Het komt neer op het ruilen van een product met gesloten beurs.

In de afgelopen twee jaar is de winkel aan de Oenerweg een schot in de roos gebleken. De wethouder wees er op dat ze een aantal elementen van vrijwilligheid in zich verenigt. Ze wordt gerund door vijftien mensen die het ruilproces begeleiden, kwaliteitscontrole doen en schoonmaakdiensten verrichten. Een aantal van hun overbrugt op deze manier de afstand tot de arbeidsmarkt. Er komen ook mensen binnen voor het sociaal contact. De klantenkring is heel divers. “Ze vervult een verbinden de rol. Hier heerst de kringloopgedachte. Bemand door vrijwilligers die niet worden betaald omdat ze onbetaalbaar zijn”, aldus Aalbers, die daarmee refereerde aan een tegel in de winkel waarop deze wijsheid in beeld wordt gebracht.

De winkel aan de Oenerweg 63 is op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur geopend. Tegen Sinterklaas is ieder jaar een speelgoed ruilmiddag en de vrijwilligers zijn ook aanwezig op kleedjesmarkten.

Genomineerd

De prijs is genoemd naar Jo Post, die bij haar afscheid van een lange staat aan vrijwilligerswerk, als eresaluut naamgeefster werd. De Jo Postprijs is gelieerd aan de verkiezing van de Vrijwilliger van het Jaar. De acht kandidaten daarvoor mogen een nominatie doen voor een groep in de samenleving die zich onderscheidt. De Ruilwinkel werd genomineerd door Astrid Veldwijk.

De prijs bestaat uit een kunstwerk, dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld door wellnesscentrum De Veluwese Bron. Naast deze wisseltrofee verstrekt die ook een kleinere uitvoering als vaste prijs aan de winnaars. Koppel-Swoe voegt daar een fraai gestileerde oorkonde aan toe. Een kleine versie gaat naar alle vijftien vrijwilligers.

In verband met corona moest de overhandiging in een klein gezelschap plaats vinden. Miranda Radstake, één van de initiatiefneemsters, nam de prijzen in ontvangst van de wethouder.

foto en tekst: Persburo Dick van der Veen