Herman Reurink: genomineerd vrijwilliger van het jaar 2020

Herman Reurink beheert de penningen van diverse verenigingen instanties. Hij beschikt over grote kennis van allerlei regelingen, heeft  sterk technisch inzicht en  de combinatie is van grote waarde. Met name voor de  Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar waar hij met zijn financiële inzicht in hoge mate bijdroeg aan de realisering van het nieuwe hospice Casa Vera.

Hij beheert onder meer ook  de gelden van de lokale afdeling van de ouderenbond PCOB, de diaconie van  de  Sionskerk en de Centrale Antenne Vereniging, maar het blijft er niet bij. Zo is hij voorzitter van de stichting Vrienden van de Kruimelschaar, maakte zich verdienstelijk voor de oudercommissie van de School met de Bijbel in Emst en de zangvereniging De Lofstem en de christelijke boekhandel Koers. “Als ik ergens mijn periode er op heb zitten, staan er gelijk weer mensen voor de deur om me binnen te halen.”

Gedreven vrijwilligers

Iemand die het de moeite waard vond om op zo’n moment te wachten was de toenmalige voorzitter Johan van de Wetering van De Kruimelschaar. Hij zag zijn volhouden beloond. Inmiddels is Herman ruim 20 jaar penningmeester. Het lijkt bij hem thuis op een compleet administratiekantoor.

“Er gaat geen dag voorbij of hij zit met de neus in de cijfertjes”, lacht zijn echtgenote die bij het inschenken van de koffie iets van het interview meekrijgt. “Zij is zelf een gedreven vrijwilligster van de hulpdienst, loopt collecte en doet veel  voor de actie ZOA van de kerken”, geeft hij gelijk lik op stuk. Ze zijn het wel over eens dat binnen een gezin partners met de neus dezelfde kant uit moeten kijken om het vrijwilligerswerk goed tot z’n recht te laten komen.

Veel werk

Zijn inzet voor De Kruimelschaar is veelomvattend. Alleen al de administratie van het vervoer vergt bdagdelen. Het is alom bekend dat hij inzicht heeft in hetgeen aan subsidies speelt bij gemeente en rijk. Herman zette als geen ander de schouders onder het nieuwe hospice.  Zonder zijn overzichten en prognoses  maar vooraal ook zijn tehcnische kennis was het allemaal een stuk moeilijker geweest. Als huismeester ziet hij nauw toe op datgene wat nodig is om het hospice goed te laten functiioneren.

Voor een penningmeester lijkt vertrouwen het grootste bgoed. “Voor mij is dat de controle. Wanneer statuten niet in en geregeld toezicht voorzioen schakel ik zelf een expert ion om me op de vongers te kijken. Bij de meeste organisaties  is die controle er via de kascommissie.” Het is niet zo verwonderlijk dat  als een ledenvergadering voor een belangrijke beslissing staat er eerst naar Herman wordt gekeken. Hij weet niet alleen of het financieel verantwoord is maar kan bovendien met zijn technisch inzicht beoordelen of het om andere redenen een verstandig besluit is.  En van bestuurders hoor je dat de mening van de bescheiden penningmeester zwaar meetelt bij de besluitvorming.