Gerrit van der Weerd: genomineerd als vrijwilliger van het jaar 2021

Elk jaar kiest een jury, die bestaat uit vertegenwoordigers van de vier dorpen van de gemeente Epe, uit acht kandidaten de Vrijwilliger van het Jaar. Met alle acht verschijnt in de Gemeentewijzer een interview. Vandaag het vierde interview in deze serie met Gerrit van der Weerd uit Oene.

Gerrit is vrijwilliger  vanuit zijn geloof

OENE – Gerrit van der Weerd zet zich in voor ex-gedetineerde mannen onder de paraplu van De Ontmoeting aan de Heerderweg in Epe. Daarnaast is hij nauw betrokken bij het Ontmoetingsnetwerk vanuit dezelfde organisatie, bezoekt mensen thuis die op meerdere vlakken problemen ervaren. “Ik put mijn kracht uit de praktische kant van het evangelie: daden gaan voor woorden. De inspiratie komt voor mij van de Grootste Vrijwilliger ruim 2.000 jaar geleden.”

Bij De Ontmoeting behandelt hij samen met een collega Bijbelgedeelten voor mensen die van het padje zijn geraakt. “De eerste twee weken is dat voor deze mannen een verplichting, het vervolg ervan vindt op vrijwillige basis plaats. Ik leer veel van de gesprekken met deze ex-gedetineerden. Ze kunnen er een half jaar verblijven of ook drie jaar. Het is verrijkend om te ervaren hoe mensen die op verschillende manieren van de rails zijn geraakt, in het evangelie de Deur vinden van het gebouw waarin ze opgesloten zitten. Je krijgt er zo ontzettend veel voor terug. Je wordt geconfronteerd met het gegeven dat een mens het meest leert van de fouten die hij maakt. Als je het allemaal voor de wind gaat, meen je het evangelie niet nodig te hebben. En het mooiste is dat alle hulp die je krijgt gratis wordt verleend, net als ruim twee eeuwen geleden de Opper Vrijwilliger ons voor hield.”

Bezoek

Van der Weerd is heel nauw betrokken bij het Ontmoetingsnetwerk van De Ontmoeting. Een sociaal vangnet voor mensen uit de gemeente Epe die op meerdere vlakken problemen ervaren. De achterliggende gedachte is om het inschakelen van formele zorg te voorkomen. Mensen waarvan de bodem is weggevallen onder de bestaanszekerheid. De helpende hand bieden bij het op orde brengen van hun leven, het aangaan van nieuwe contacten, overleg met burgerlijke instanties. Gerrit: ”Het is in al die contacten niet een kwestie van alleen geven, maar ook en vooral van ontvangen. Voor mij vormen deze contacten de wekelijkse top. Mensen mogen een andere mening hebben. Soms haakt men af omdat je naar hun mening te dicht bij ze komt. Maar veel vaker ontstaat er een vertrouwensrelatie en zie je mensen opfleuren, krijgen ze weer houvast. Het maakt voor mij niet uit tot welke kerkelijke richting ze behoren. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Je komt af van vooringenomenheid als je de werkelijke reden hoort waardoor iemand uit het lood geslagen is. Status speelt geen rol in die gesprekken. Vaak is het ontbreken van liefde in de jeugd de oorzaak dat het mis gaat. Een glimlach en een luisterend oor blijkt een goed medicijn. Het mooiste wat je ervaart is dat het vertrouwen in het leven, het geloof, binnen komt. Van deze verhalen ervaar je  hoe dingen fout kunnen gaan en daarvan leer je meer dan van de momenten en jaren waarin het leven je toelacht.”

Vrijwilliger ben je in zijn visie zeven dagen in de week door open te staan voor de noden van de ander. Het evangelie in de praktijk. Met dank aan zijn gezin dat dit voor hem mogelijk maakt.

Tekst en foto: Dick van der Veen