EpeVertelt! Michel Adrichem: “we hebben een klankbord functie”

Epevertelt! is een rubriek waarbij EpeDoet! mensen uitnodigt om te vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij doen. Deze keer gingen we in gesprek met Michel Adrichem. Hij vertelt ons over zijn rol in de Raad van Toezicht van Koppel-Swoe waarmee hij naar eigen zeggen ‘indirect kan bijdragen aan het welzijn van mensen in de gemeente Epe’.

Samen met zijn gezin is Michel in 2001 vanuit het westen naar Epe verhuisd. In het westen ervaarden ze veel drukte en was het leven haastig. Ze besloten naar Epe te verhuizen voor de cultuur en natuur. “Een andere manier van omgaan met elkaar, dit wilden we graag aan onze kinderen meegeven.” Inmiddels zijn de kinderen de deur uit.

Voor zijn werk als interim manager is Michel nog veel in het westen. Hij heeft technische bedrijfskunde gestudeerd en werkt in verschillende management rollen. “Ik ben veel met visie en strategie bezig maar is ook de menselijke kant is heel belangrijk”,  vertelt hij. “Door mijn vrijwilligerswerk ervaar ik veel verbinding met Epe en met de Epenaren”.

Vrijwilligerswerk in Epe

Michel vertelt dat hij via zijn kinderen in het vrijwilligerswerk in Epe is gerold. Zo was hij stichtingsvoorzitter bij scouting Buys Ballot en voorzitter bij hockeyclub MHC in Epe. De voorzitters-rol past Michel goed. “Dit vindt ik leuk om te doen.” In 2019 is Michel gestart bij de Raad van Toezicht van Koppel-Swoe. Hier richt hij zich op de bedrijfskundige en de marketing-kant. Ook zit hij in de financiële commissie. “Aan het eind van dit jaar ga ik ook hier de voorzittershamer ter hand nemen.”

Klankbord

Michel vertelt over de Raad van Toezicht. “We hebben een klankbord functie, we denken en kijken mee met de uitvoering van het beleid en hebben een toezichthoudende rol. We leggen ons oor te luisteren in de organisatie, bijvoorbeeld tijdens een gesprek met de ondernemingsraad. We zijn er ook voor hen”, vertelt Michel.

De Raad van Toezicht van Koppel-Swoe komt zes keer per jaar bij elkaar. Dan is er overleg met de directeur bestuurder van Koppel-Swoe, Marian Kemper. “Samen kijken we hoe het gaat, hoe alles loopt en waar we heen willen. Hierbij is het belangrijk om zaken vanuit een breed kader bekijken. Wat zijn financiële gevolgen bijvoorbeeld? Ook heel belangrijk. Wat betekenen bepaalde keuzes voor de leefbaarheid van een dorp?”

‘Energie’

Het goede contact met Marian Kemper geeft Michel energie. Hij vertelt dat hij zich al vanaf het begin onderdeel voelt van de organisatie. “Vanuit deze rol kun je indirect bijdragen aan het welzijn van de mensen in de gemeente Epe. Je bent sociaal en maatschappelijk betrokken en kan verbinding leggen tussen jong en oud. Dit werk draagt bij aan het maatschappelijke belang.”

De Raad van Toezicht van Koppel-Swoe is op zoek naar twee nieuwe leden. Is dit misschien iets voor jou? Meer informatie over deze vacature vind je hier.