EpeVertelt! Jon: “Binnen de cliëntenraad ben ik iemand van de grote lijnen”

EpeVertelt! is een rubriek waarbij EpeDoet! mensen uitnodigt om te vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij doen. Deze keer vertelde Jon Dogger aan Viattence over zijn vrijwilligerswerk bij de cliëntenraad.

Jon Dogger is 65 jaar en sinds 2017 vicevoorzitter van de cliëntenraad in Wezep. Vanaf medio 2023 neemt hij het stokje over van de huidige voorzitter. We spraken met hem over zijn drijfveren om bij de cliëntenraad van Viattence te gaan en naar zijn ervaringen.

Ik wil mijn (extra) tijd goed besteden

“Ik kom oorspronkelijk uit Twente, maar ben voor de liefde in Wezep beland in de jaren ’90. Mijn moeder woonde altijd nog in Hengelo. Toen het voor haar niet meer ging om thuis te wonen, hebben we een plek voor haar gevonden in woonzorglocatie Weidebeek. Ze heeft daar met veel plezier gewoond tot ze in 2019 is overleden. Ambtelijk secretaris Eipie van den Bosch vroeg mij destijds of ik bij de cliëntenraad wilde komen. Met het zicht op mijn pensioen en het goed besteden van mijn tijd, heb ik dit gedaan. Mijn rol is nu wel iets algemener dan toen ik startte, aangezien ik geen directe ervaring vanuit de locatie meer inbreng. Nu denk en adviseer ik meer mee op grote lijnen vanuit mijn eigen werk- en managementervaring.”

Onderwijs als rode draad

Van Duitse Taal- en Letterkunde, tot jeugdhulpverlener, tot teammanager jeugdhulpverlening tot onderwijsmanager in de autotechniek. De rode draad in Jon’s carrière is onderwijs. “Je bent eigenlijk nooit uitgeleerd. We zijn vaak geneigd om een blauwdruk neer te leggen binnen organisaties van hoe dingen moeten gebeuren, om dingen over te nemen van mensen of uit handen te pakken. Vanuit het onderwijs ben ik juist gewend om mensen zo lang mogelijk zelf dingen te laten doen, nieuwsgierig te zijn. Dat is niet leeftijdsgebonden. In iedere situatie kun je deze zienswijze weer toepassen. Voor de bewoners bij een woonzorglocatie geldt bijvoorbeeld dat zij gebruik maken van heel veel voorzieningen, dus waarschijnlijk hebben zij hier ook de beste ideeën voor.

Ook heb ik vanuit mijn onderwijservaring kennis van veranderingen in generaties. Ik heb me altijd in verschillende leeftijdsgroepen moeten verplaatsen, hierdoor kan ik me nu ook beter verplaatsen in de belevingswereld van cliënten en bewoners van Viattence. Hiernaast zie je dat mensen steeds mondiger worden, ook ouderen. Je zult hier op een andere manier mee om moeten gaan.”

Leren luisteren is heel belangrijk

“In de jeugdzorg heb ik op een afdeling gewerkt, ik weet dan ook welke dynamiek hier leeft. Vanuit de opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) die ik tijdens deze baan heb afgerond, weet ik dat luisteren heel belangrijk is en heb ik goede gesprekstechnieken geleerd. In mijn functie als manager geldt dit nog steeds. De kern van mijn huidige baan is communicatie en goed omgaan met mensen. Deze kennis en ervaringen kan ik goed toepassen binnen mijn rol als cliëntenraadslid.”

Ieder lid heeft zijn eigen bijdrage

“Binnen de cliëntenraad ben ik iemand van de grote lijnen, bijvoorbeeld als het gaat over financiën en nieuwbouw. Mijn kracht is om het overkoepelende plaatje te zien. Ik ben gewend om te denken op managementniveau, dus dit is nu ook mijn toegevoegde waarde. Hoe gaan we vormgeven aan de organisatie? Naast mij zijn er ook leden die meer een praktische inbreng hebben. Die bijvoorbeeld ook als vrijwilliger werken en nog een naaste hebben binnen Viattence. Juist de combinatie tussen hen en mij is heel goed. We laten iedereen in z’n waarde en geven elkaar de ruimte. Niemand heeft een vaste portefeuille, per vergadering kijken we welke onderwerp bij welk lid past.”

Ik krijg er energie van!

“De cliëntenraad in Wezep is absoluut geen clubje van gepensioneerden die ‘een beetje vrijwilligerswerk’ doen en kijken hoe subsidies besteed kunnen worden. We zijn een bijzonder mondige cliëntenraad. We vinden dat op de gebieden waar we als raad verantwoordelijk voor zijn, ze ook niet om ons heen moeten kunnen. Daar krijg ik energie van. Ik vind de dynamiek leuk, we hebben een bijzondere positie in de organisatie. We zitten niet direct in de organisatielijn, maar we zorgen er wel voor dat we een stem krijgen door het inbrengen van goede argumenten en door in gesprek te gaan. Altijd met de achtergrondgedachte: worden de cliënten en bewoners hier beter van? Door deze instelling zijn we de laatste jaren meer onderdeel van de organisatie geworden, daar ben ik trots op.”

Blij met bereikte successen

“Zo hebben we bijvoorbeeld constructief meegedacht over die visie op nieuwbouw van woonzorglocaties en hoe deze vorm zouden moeten krijgen. Ik ben hier echt ingedoken en heb me er in vastgebeten. We hebben een goede discussie gehad met de vastgoedmanager en hierdoor zijn er ook veranderingen aangebracht in de plannen. We waren hierin gelijkwaardige collega’s.

Hiernaast hebben we bewerkstelligt dat er meer transparantie kwam in de welzijnssubsidies. Er was geen duidelijkheid over waar de budgetten precies aan besteed werden. Nu is dit helder geworden.

Ook vind ik het heel mooi dat we de laatste jaren structureel overleg hebben met de teammanager waarbij we op een opbouwende manier overleg hebben. Het geen klachtenuurtje, daar is de cliëntenraad immers niet voor.”

Nieuwe rol als voorzitter past nóg beter me

Op dit moment is Jon vice-voorzitter van de cliëntenraad in Wezep. Dit betekent dat hij een normaal raadslid is en alleen wanneer nodig de voorzittersrol inneemt. Vanaf volgend jaar wordt hij voorzitter. Dit betekent andere verantwoordelijkheden. Als voorzitter ben je de verbinding tussen de lokale cliëntenraad en centrale cliëntenraad. Hier zijn alle voorzitters van de lokale raden in vertegenwoordigd, ben je gesprekspartner van het bestuur van Viattence en denk je nóg meer op beleidsniveau mee.

“Op dit moment ben ik ca. 1 uur in de week bezig met het doorlezen van de vergaderstukken en het geven van feedback hierop. Dit is waarschijnlijk iets minder tijd dan anderen, aangezien ik ook nog een volledige baan heb. Wanneer ik straks met pensioen ben, dan ben ik van plan meer vrijwilligerswerk te gaan doen en heb ik ook meer tijd voor de voorzittersrol. Het vertalen van de lokale visie naar de centrale visie en uiteindelijk naar de visie van Viattence lijkt me een leuke uitdaging die waarschijnlijk nog beter bij mij past dan alleen cliëntenraadslid!”

“Mijn belangrijkste drijfveer om bij de cliëntenraad te gaan, was in eerste instantie om de wensen van mijn moeder te vertegenwoordigen. Hiernaast vind ik het belangrijk om de stem te zijn voor de ouderen in ons dorp. Of ze nu heel kwetsbaar zijn of nog mondig genoeg, als cliënt of bewoner zit je vanuit een individuele positie vaak niet in de juiste situatie om gehoord te worden. De cliëntenraad is speciaal bedoeld om een stem te geven aan deze ouderen en hier kun je ook écht iets bereiken. Ik zou personen die iets voor een ander willen doen en geïnteresseerd zijn in mensen, willen aanraden om lid te worden. Het is een mooie job. Je leeftijd speelt hierin geen rol. Je hoeft niet van middelbare of pensioenleeftijd te zijn om een goede bijdrage te leveren. Het zou juist een hele waardevolle toevoeging zijn om bijvoorbeeld ook een kleinkind van en cliënt of bewoner in de cliëntenraad te verwelkomen voor een goede dynamiek. Bij één van de cliëntenraden van de andere dorpskernen is dit al het geval en werkt de verscheidenheid qua samenstelling heel erg goed!”