EpeVertelt! Hans: ‘Het is de bedoeling dat mensen zelf met een oplossing komen.’

EpeVertelt! is een rubriek waarbij EpeDoet! mensen uitnodigt die vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij doen. Deze keer gingen we in gesprek met Hans, hij is tien jaar actief geweest als buurtbemiddelaar in de gemeente Epe. De kracht van Buurtbemiddeling is mensen zelf met oplossingen laten komen in plaats van als bemiddelaar oplossingen aan te dragen.

“Als buurtbemiddelaar breng je mensen bij elkaar die het samen even niet redden. Als overlast irritatie aanwakkert, dan kan het misgaan. Beter een goede buur dan een verre vriend”, zegt Hans. Hij vult aan: “Als mensen zich hebben gemeld bij Buurtbemiddeling komen twee buurtbemiddelaars bij hen thuis om te luisteren naar ieders eigen verhaal. Vervolgens kijken we of de buren open staan voor een gesprek met elkaar.’’

Bemiddelingsgesprek

Zo’n bemiddelingsgesprek is met twee buurtbemiddelaars en van beide partijen één of twee mensen. Hans vertelt: “Het is vanuit Buurtbemiddeling de bedoeling dat mensen zelf met een oplossing komen, deze wordt niet aangedragen door de bemiddelaars. We willen mensen vooral aan het denken zetten. En buurtbemiddelaars zijn altijd onpartijdig en blijven anoniem.’’ Elk gesprek is anders maar Hans ziet wel een lijn. “Het draait meestal om communicatie. Dit begint al bij elkaar groeten en een praatje maken, dat is de basis. Maar ook blijven communiceren, kondig bijvoorbeeld een feestje aan of vertel dat je gaat verbouwen”, aldus Hans.

Vaak heeft een bemiddelingsgesprek resultaat en worden er onderling afspraken gemaakt over hoe nu verder. Naderhand nemen de buurtbemiddelaars altijd contact op om te horen hoe het gaat.

Training

Voordat je als Buurtbemiddelaar aan de slag kan gaan krijg je een training. “Dit is een leerzame dag, met een bekwame trainer en trainingsacteurs” vertelt Hans. Na de training is er nog een terugkomavond. Hier kun je op basis van je eerste ervaringen als Buurtbemiddelaar met elkaar uitwisselen.

In de gemeente Epe zijn momenteel tien buurtbemiddelaars actief en met die bemiddelaars samen is er regelmatig intervisie. Een moment om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Buurtbemiddelaar

“Het moet je interesseren om mensen te helpen en zo kan je je steentje bijdragen aan een leefbare gemeenschap”, aldus Hans. Buurtbemiddeling Epe is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil jij als buurtbemiddelaar aan de slag?

Je vindt meer informatie over de vacature bij Buurtbemiddeling via EpeDoet!
Informatie over Buurtbemiddeling, klik hier.