EpeVertelt! Joop: “Je houdt iets in stand wat anders niet meer zou bestaan”

EpeVertelt! is een rubriek waarbij EpeDoet! mensen uitnodigt die vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij doen. Deze keer gingen we in gesprek met Joop Egeter. Hij is secretaris van de stichting Veluws Museum Hagendoorns Plaatse, waarvan hij zelf zegt: “Het is schitterend werk!”

“Je houdt iets in stand wat anders niet meer zou bestaan”, begint Joop veelzeggend te vertellen. Als bestuurslid draag je bij aan het behoud van cultureel erfgoed. “We maken beleidsplannen, kijken naar nieuwe exposities en andere museale onderwerpen, bedenken hoe we het museum aantrekkelijker kunnen maken en hoe we een bredere doelgroep kunnen bereiken. Dit zetten we als bestuur uit en hiervoor dragen we samen verantwoordelijkheid”.  Joop vertelt verder: “Als bestuur staan we achter onze directeur Patrick Reeuwijk. Hij draagt de visie van het museum uit naar onze vrijwilligers en als bestuur dragen we het weer uit naar buiten. Bijvoorbeeld richting de gemeente of stichtingen zoals Erfgoed Gelderland”. De afgelopen jaren heeft het bestuur plannen gemaakt om het museum aan te passen aan de eisen van deze tijd. Het bestuur werkt daar hard aan, samen met de directeur en de vrijwilligers. “We zijn er nog lang niet, maar de eerste stappen zijn gezet” vertelt Joop.

Het werk van de secretaris

Als secretaris is Joop een aantal uren per week actief. Hij verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen, verzorgt de administratie en de archivering en houdt zich bezig met, het meerjarenplan en de jaarverslagen van het museum. Joop vertelt: “De werkzaamheden zijn gegroeid. Het is erg divers”. Het werk als secretaris van Veluws Museum Hagendoorns Plaatse is volgens Joop zinvol en boeiend omdat je bijdraagt aan een organisatie die belangrijk is voor de geschiedeniskundige regionale ontwikkeling. “Je laat het verleden zien en ervaren en de invloed, die dit op het heden en de toekomst heeft. Je geeft mensen een ‘oh ja-beleving.’ “Je bereikt jong en oud op verschillende manieren en dat is erg leuk” zegt Joop.

Het gaat om beleven, doen en voelen

Wanneer je positieve geluiden hoort van bezoekers over het museum is dat natuurlijk een groot compliment. Joop vertelt: Een museum is niet meer, zoals vroeger, een verzameling waar je alleen maar naar mocht kijken. Nee, het gaat om het beleven, mensen iets laten doen en voelen. Dat geeft emoties, prachtig om te zien.” Joop vult het aan met een voorbeeld: “Onze tentoonstelling 75 jaar vrijheid laat je beleven en voelen hoe het is om, verstopt op de hooizolder, in een onderduikplek te kruipen. Zelf te ervaren hoe klein de ruimte is, dat je een dunne strozak, weinig water en maar een klein lampje hebt. Ook laten we zien hoe het is om geen elektriciteit te hebben en dit zelf op te wekken door te fietsen.”

Naast tentoonstellingen geven ze lessen op basisscholen van Epe, Heerde, Hattem en Oldebroek. Joop is hier nauw bij betrokken als coördinator educatie. Joop vertelt: “De jeugd is zich op een goede manier bewust van het verleden.  Dit mag niet verloren gaan en hier dragen we ook aan bij.”

Je houdt de geschiedenis in ere

“Je bereikt veel mensen en doet ze een plezier. Je houdt de geschiedenis in ere en zorgt dat niemand snel vergeet hoe het vroeger was. Verder maken we mensen bewust hoe snel veranderingen thans gaan”, vertelt Joop. “Dat we dit als bestuur mede mogelijk mogen maken, is toch fantastisch. Daar doe je het voor! Daarom hoop ik op een goede opvolger, want ik ga er binnenkort mee stoppen”, zegt Joop.

Ben jij Joop zijn opvolger/ster?

Aan het einde van dit jaar heeft Joop twee termijnen van 4 jaar volbracht. Hij hoopt voor die tijd zijn opvolger in te kunnen werken. “Het is een functie die er toe doet maar ook de nodige tijd vraagt. Dit werk moet echt doorgaan, dus mensen, meld je aan!”, sluit Joop af.

Neem jij de werkzaamheden van Joop over en draag je daarmee bij aan het in stand houden van ons cultureel erfgoed? Veluws Museum Hagendoorns Plaatse is op zoek naar een nieuwe secretaris. Je vindt meer informatie via EpeDoet!