EpeVertelt! Roeland: ‘probeer het gewoon eens’

EpeVertelt is een rubriek waarbij EpeDoet! mensen uitnodigt om te vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij doen. Deze keer gingen we in gesprek met Roeland Schrama. Al snel wordt duidelijk hoe bevlogen hij is en met hoeveel passie hij zijn vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk doet. Roeland heeft verteld over zijn werkzaamheden als klassenassistent en taalcoach. Hij doet dit al tien jaar met veel plezier. Want kennis overdragen vindt Roeland belangrijk en doet hij graag.

Hij vertelt: “Dit vrijwilligerswerk is zo ontzettend belangrijk omdat taal de sleutel is tot alles. De sleutel om je weg te kunnen vinden in een land en bijvoorbeeld een opleiding te gaan doen. De meeste mensen zijn gemotiveerd om Nederlands te leren. Dit geeft energie.

Klassenassistent

Als klassenassistent ben je zo’n anderhalf jaar betrokken bij een groep, vertelt hij. In deze groep zitten mensen met allemaal verschillende taalniveaus. “Je staat dan ook niet alleen voor de groep maar doet dit samen met de docent. Dat maakt dat je elkaar kan helpen en ondersteunen en het is gezellig. Tijdens de les wordt er soms klassikaal over een onderwerp gesproken, vervolgt hij. “Zoals de kennis van de Nederlandse maatschappij”. Daarnaast wordt er in kleinere groepjes gewerkt, juist omdat de niveaus van de groep zo verschillend zijn. “Hierbij heb je als klassenassistent wisselende groepjes waarmee je aan de slag gaat. Boeken over de Nederlandse taal en maatschappij zijn de leidraad.

Taalcoach

Roeland is taalcoach geweest van verschillende mensen. Hij somt zo een aantal landen op waar ze vandaan kwamen: “Afghanistan, Tsjetsjenië, Syrië, Iran en Congo. Als taalcoach komt hij vaak bij mensen thuis maar dit kan ook vanuit de bieb”. Dan ga je eens per week een paar uur met de Nederlandse taal aan de slag. “Het is echt maatwerk, samen met iemand kijken waar diegene mee wil oefenen. Vragen over het huiswerk van de taalles, grammatica of juist samen in gesprek. Elke contact is anders”.

Wat is er nou zo leuk aan dit vrijwilligerswerk?

Daar heeft Roeland een duidelijk antwoord: Het zit in heel veel kleine dingen. Je hebt contact met mensen maar je kan ook kennis overdragen aan anderen. Daarnaast werkt het relativerend. Doen de dingen waar jij je druk over maakt er werkelijk toe? Het vrijwilligerswerk geeft ook structuur in de week, het is een verrijking, je draagt iets bij en het levert veel dankbaarheid op. Roeland omschrijft het mooi: ‘je geeft zelf wat maar krijgt er veel meer voor terug’.

Wie is Roeland eigenlijk?

Roeland vertelt heel bevlogen over zijn vrijwilligerswerk en geeft de nodige mooie voorbeelden. We vragen hem ook nog naar zijn privéleven. Roeland woont in Vaassen. Hij is gepensioneerd en heeft altijd als jurist gewerkt in de vastgoed wereld. Hij heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. Hij houdt van voetbal, lezen en rijdt graag met zijn motor langs de IJssel. Ook vertelt hij over zijn vrijwilligerswerk voor Amnesty International. Daarvoor geeft hij, samen met twee andere vrijwilligers, gastlessen over kinder- en mensenrechten aan groep acht van de basisscholen in de gemeente Epe.

Probeer het gewoon eens!   

De oproep van Roeland luidt: “Probeer het gewoon eens! Draai eens een proefles mee of loop eens met een taalcoach mee om te zien of dit ook iets voor jou is”.

Vluchtelingenwerk is op zoek naar nieuwe klassenassistenten en taalcoaches. Is dit misschien ook iets voor jou? Meer informatie over deze vacatures vind je hier.