Workshop eenzaamheid

Vrijwilligersacademie Noord Oost Veluwe organiseert donderdag 29 september de workshop eenzaamheid.

29 september start de landelijke week: Eén tegen eenzaamheid.

Veel mensen zijn of voelen zich eenzaam. In de coronajaren is dit duidelijk naar voren gekomen. Ook werd duidelijk dat eenzaamheid niet iets is dat vooral bij ouderen speelt; juist jongeren hebben zich eenzaam gevoeld zij konden hele perioden niet naar school. Anderen hebben thuis moeten werken, sport en andere vrijetijdsbesteding viel weg. er was geen gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Hoe gaat het nu met de mensen die zich in de afgelopen jaren eenzaam hebben gevoeld, kunnen zij de draad weer oppakken?

Wanneer is eenzaamheid een probleem? Welke signalen kunnen er zijn dat eenzaamheid problematisch is? Welke oorzaken, aanleidingen kunnen eenzaamheid tot gevolg hebben? Hoe kun je iemand bijstaan? Wat kan iemand zelf doen om de beleving van eenzaamheid te verminderen?

Maar eenzaamheid ‘hoort’ ook bij het leven. Tijd voor jezelf, om na te denken, te voelen, rust te ervaren.

In deze workshop komen verschillende aspecten van eenzaamheid aan bod, samen kunnen we kijken welke mogelijkheden voor ondersteuning er zijn. Een hoop theorie maar ook uitwisselen van ervaringen en bespreken van mogelijk en onmogelijkheden.

Aanmelden voor deze workshop: klik hier