Gratis cursus grensoverschrijdend gedrag

Gratis cursus grensoverschrijdend gedrag voor u en uw vereniging!

In een sociaal-veilige sportomgeving is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. Helaas weten we uit onderzoeken in de sport dat het wél voorkomt. De meeste meldingen die binnenkomen, betreffen seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook lichamelijk of emotioneel grensoverschrijdend gedrag wordt gemeld.

NOC*NSF zet zich in voor een sociaal-veilige sportomgeving en werkt samen met sportbonden, gemeenten en andere partijen hard aan preventie van grensoverschrijdend gedrag. In samenwerking met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) zorgen we ervoor dat melding maken van grensoverschrijdend gedrag zo laagdrempelig mogelijk is.

De gemeente Epe wil voorkomen dat er te weinig kennis is omtrent grensoverschrijdend gedrag binnen de verenigingen en biedt daarom vanuit het sportakkoord II een cursus aan die gegeven wordt vanuit de NOC*NSF. Er komen verschillende thema’s aanbod waaronder: Seksuele intimidatie of misbruik, pesten, intimidatie en machtsmisbruik en discriminatie. Ook voor de leden biedt het handvaten hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag bij jezelf of een ander binnen de vereniging. Hoe meer trainers, begeleiders, vrijwilligers en leden getraind worden, hoe eerder wij grensoverschrijdend gedrag gaan herkennen.

De cursus wordt fysiek gegeven in Sporthal-PWA aan de Sportlaan 1 op woensdag 3 april van 19:00 tot 22:00 uur.
Ben je geïnteresseerd en wil je graag deelnemen? Geef je snel op via onderstaande link, vol=vol!
 
Namens de regiegroep sportakkoord II, hopelijk tot ziens!