Ans Scholten: genomineerd als vrijwilliger van het jaar 2021

Dit is de zevende bijdrage in het kader van de serie Vrijwilliger van de Maand. De achtste en laatste aflevering wordt gepubliceerd op 13 oktober. De Vrijwilliger van het Jaar wordt bekendgemaakt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe, begin januari 2022.

Ans Scholten staat voor gemeenschap Zuuk

Zèlf vindt ze het helemaal niet bijzonder dat iemand zich inzet voor de samenleving, maar mensen om haar heen weten dat Ans Scholten daar heel veel energie in steekt. In dit geval voor de Zuuker gemeenschap. Dat is er één waar de naoberschap nog niet is verdwenen, waar mensen een hechte eenheid vormen. Niet in de laatste plaats door de buurtvereniging, die na het opheffen van de Zuukerschool een nog grotere taak heeft bij het vasthouden van saamhorigheid.

Ans volgde in het bestuur haar man op, die jarenlang het voorzitterschap bekleedde. Dat gebeurde niet rechtstreeks. Toen een geheel bestuur aftrad werd er van alle kanten een beroep op haar gedaan om in het gat te springen. Haar gave om mensen te verbinden bleef niet onopgemerkt. Ze beheert de penningen en verricht daarnaast allerlei organisatorische taken. “Je weet hoe het gaat. Als je kinderen op school hebt zit je al gauw in de Ouderraad. Daarna werd het de Medezeggenschapsraad. De school is een samen bindend element in onze gemeenschap. Fysiek is dat nog steeds zo, want als Buurtvereniging houden we daar onze bijeenkomsten.

Het is ons veel waard dat het gebouw in ieder geval behouden blijft. Ze is als het ware het epicentrum van onze activiteiten. Die houden we in de gemeenschapsruimte. We hebben de handen ineen geslagen voor een flinke opknapbeurt ervan. Die is niet helemaal gestript, maar is wel flink aangepakt met veel meer dan een kwastje verf. We hopen dat we hier nog jaren terecht kunnen.”

Nieuwsbrief

De buurtvereniging besefte dat stilzitten in coronatijd het contact tussen de 525 leden op losse schroeven zou kunnen zetten. “Toen de school nog operationeel was mochten we in het achterste deel van de schoolkrant. We hebben een goed alternatief gevonden in de vorm van een nieuwsbrief. Die wordt rondgebracht door bestuursleden. Op die manier voorkom je dat mensen zich vervreemden, een gevaar dat zeker in coronatijd om de hoek loert.

We hebben tevens de oud papier actie overgenomen. Vaders van leerlingen verzamelen op vijf zaterdagen in het jaar papier met trekkers en karren. Dat gaat naar vier containers die voor de school staan De firma Herms brengt ze naar Circulus die ons uitbetaalt. Het levert toch een aardig centje op waarmee we voor een deel onze activiteiten kunnen financieren.” Het gaat om een flinke reeks. Om de veertien dagen klaverjassen, kruisjassen en jokeren, dart avonden, creativiteit in de vorm van houtsnijden en handwerken; niet te vergeten de Paasrit, die in de hele regio bekendheid geniet.

“We proberen iedere keer wat nieuws uit. De ene keer is de animo wat groter dan de andere keer. Als je niets doet weet je zeker dat de animo verflauwt.”

Zuuker feest

Het meerdaagse Zuuker feest is ook vermaard. Ans: “Het valt weliswaar onder de Buurtvereniging, maar wordt in goed overleg  georganiseerd en geregisseerd door een eigen bestuur. Eind deze maand is de herstart van het verenigingsleven.”

Ze heeft als vrijwilligster diverse andere zaken om handen. Houdt een badmintonclub met recreanten aan de praat, staat achter de bar bij de vogelhoudersvereniging De Goudvink, doet de tombola bij de jaarlijkse tentoonstelling bij deze vereniging  waarvan haar echtgenoot het voorzitterschap bekleedt. “Hij op zijn beurt helpt ons weer bij de renovatie van de gemeenschapsruimte in de school. Vrijwilligerswerk is iets waar je samen achter moet staan. Ik ben reuze benieuwd hoe het nu allemaal weer op gang komt. Dat brengt een stukje spanning met zich mee. Je moet zelf ook even uit de sfeer van de coronamoeheid komen door goed na te denken of je dit en dat hebt gedaan in de voorbereiding. Je merkt aan veel mensen dat ze graag weer met elkaar in contact willen komen.”

Tekst en foto door Dick van der Veen