Workshop: Signaleren niet pluis

Misschien maak je je zich wel eens zorgen over een iemand die je bezoekt of die je tegenkomt bij sport of culturele activiteiten. Je merkt bijvoorbeeld op dat iemand zichzelf minder goed verzorgt. Of dat hij of zij verward is, bozig, teruggetrokken, een kort lontje heeft of naar drank ruikt. We noemen dit ‘Niet Pluis’. In het contact krijg je het gevoel dat het niet goed lijkt te gaan met hem of haar. Hoe kun je omgaan met deze signalen en deze bespreekbaar maken? Hoe kun je het hulpmiddel ‘Signaleringskaart Niet Pluis’ gebruiken? Wat is helpend?

Signaleren: het helpt!

Onze samenleving is de laatste jaren flink veranderd. Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de directe omgeving van ‘mogelijk’ kwetsbare mensen. We zien dat mensen langer zelfstandig thuis willen (en soms moeten) blijven wonen. De meeste mensen lukt dat ook prima. Mensen willen mee kunnen doen in het maatschappelijk verkeer, een netwerk opbouwen, activiteiten ondernemen of een zinvolle dagbesteding hebben. Elkaar ‘in het oog’ houden, signaleren wanneer iemand het misschien niet zo goed redt. Het lijkt vanzelfsprekend, maar soms worden signalen niet opgepikt of iemand weet niet goed wat hij er mee kan of mag doen. De gemeenten Heerde, Hattem en Epe vinden het belangrijk dat burgers elkaar ondersteunen. Aandacht voor signaleren hoort hierbij. Uiteindelijk komt het ook de burger én de vrijwilliger ten goede: je bent als vrijwilliger af van die stemmetjes in je hoofd die zeggen “maar dat kan toch niet zo, iemand moet toch iets doen!” “stel je voor dat het helemaal fout loopt, dan stond ik erbij en keek ernaar” én het stemmetjes dat zegt “maar er zijn toch ook hulpverleners of familie”, “kan ik dat wel, mag ik dat wel”. Zorgen en gepieker waar u ‘last’ van heeft.

In de bijeenkomst op 12 december over signaleren niet pluis kunt u worden geschoold om een goede bemoeial te zijn. Tijdens die bijeenkomst wordt de signaleringskaart uitgereikt, toegelicht en wordt er mee geoefend. Veel vrijwilligers vinden het lastig om het gesprek aan te gaan. Ze maken zich wel zorgen, maar ze vragen zich af of het binnen hun relatie met de cliënt gepast is om hun zorgen en signalen te bespreken. Ze zijn bang dat dit niet geaccepteerd wordt, dat het de relatie schaadt. In de bijeenkomst wordt er daarom gewerkt aan het oefenen van goede manieren van communiceren: van benaderen. Het is heel belangrijk dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Er is een vertrouwensband. Maar als de signalen aanhouden en de zorgen toenemen, dan moet er wel wat gebeuren. En soms zijn juist deze vrijwilliger, buurman of vrouw degene die verandering in gang

maandag 12 december 2022 19:30 - 21:30

Kulturhus Epe

Stap 1 van 3