Inclusie & vrijwilligerswerk

Wij mensen komen in allerlei verschillen voor: leeftijd, kleur, taal, lengte, interesses,… het zijn maar een paar zaken waarin we van elkaar verschillen. We hebben vaak de neiging om ons aan te sluiten bij mensen waarmee we veel overeenkomsten ervaren. Vaak ongewild, sluiten we daarmee ook mensen uit met wie we minder overeenkomsten hebben.

Dat gebeurt ook in groepen en dus ook in vrijwilligersorganisaties. En dat is jammer. Daarmee blijven heel veel talenten van mensen onbenut. Zeker jammer als er ook ruimte en behoefte is aan meer vrijwilligers. En zeker ook jammer als je graag wilt deelnemen maar geen aansluiting kunt krijgen bij een groep en je talent onbenut blijft.

Hoe overbruggen we de scheidslijnen, valkuilen en andere hindernissen? Wat moet je doen of laten? Kunnen we er zorg voor dragen dat meer mensen kunnen en willen deelnemen? Kunnen we een meer diverse groep vrijwilligers laten deelnemen aan ons werk? Wat kunnen we wellicht opsteken van organisaties die al werken met een heel diverse groep vrijwilligers?

Inhoud workshop

Bepaalde (groepen) mensen ervaren allerlei hindernissen als ze mee willen doen.

Aan de andere kant hebben veel vrijwilligersorganisaties moeite om alle vrijwilligersvacatures te vervullen. Of ze willen graag een bredere doelgroep betrekken bij hun werk. Of zoeken naar vers bloed om openvallende plekken weer in te vullen en de organisatie meer toekomstbestendig te maken.

De workshop

We staan stil bij mechanismen die als effect hebben dat we mensen uitsluiten. Je kunt er pas anders mee omgaan, als je je er meer bewust van bent. We draaien het ook om: wat helpt om meer mensen mee te kunnen laten doen. Ook daarvoor geldt: je kunt er pas anders mee omgaan, als je je er meer bewust van bent.

In deze bijeenkomst is er een mix van informatie ontvangen, met elkaar in gesprek gaan, ervaringen delen en handreikingen krijgen.

Wat leer je tijdens deze workshop?

Voor wie is deze workshop?

Voor vrijwilligers, bestuursleden van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscoördinatoren van non-profitorganisaties.

Door wie wordt de workshop gegeven?

Er wordt een algemeen deel verzorgd door iemand met ervaring in het denken over inclusie en het verplaatsen van drempels. Daarnaast is er een “ervaringsdeskundige” in het werken met zeer diverse vrijwilligers van kringlooporganisatie De Rode Beer uit Wapenveld. Verder Niek Hofman, werkzaam als coördinator participatievrijwilligers vanuit Stip in Heerde. Hij is betrokken bij mensen die vaak lang aan de kant hebben gestaan en graag (weer) meedoen.

woensdag 8 maart 2023 19:30 - 21:30

Dorpshuis De Heerd, Griftstraat 8 Heerde

Stap 1 van 3