We werken met elkaar aan een en hetzelfde doel: Een statushouder (vluchteling) zo goed mogelijk laten integreren in de eerste zes maanden van zijn start in Epe/Vaassen. Naast d…