Je begeleid statushouders bij hun aanvraag gezinshereniging en andere (asielgerelateerde) juridische procedures. Je verdiept je in de procedures en de situatie van de cliënt. J…