Als mentor ben je wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor mensen die geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam zijn. Het gaat in veel gevallen om mensen met een verst…